Reflexologie Annelies

FR

Nederlandse site

nl

  • De Chinese geneeskunde

De Chinese geneeskunde laat een veel bredere kijk toe op de persoon en zijn gezondheid. Daarom combineer ik een reflexologiesessie steeds met de basisvisie van de Chinese geneeskunde.

Ze neemt alle dimensies in beschouwing: de lichamelijke, emotionele en energetische. Deze zijn rechtstreeks en nauw verbonden met elkaar en communiceren samen. Deze invalshoek laat toe beter te begrijpen wat gezondheid werkelijk is en hoe verschillende storingen in het lichaam met elkaar verbonden zijn. Van daar uit kan het herstellen van het energetisch evenwicht invloed hebben op vele symptomen.

De Chinese geneeswijze is gebaseerd op 3 principes:

  • De notie van de levensenergie, die men Qi noemt, is de energetische stroming die het lichaam doorloopt via een precies netwerk van meridianen (energiebanen).
  • Het evenwicht bereiken tussen de twee aanvullende en tegengestelde krachten Yin en Yang
  • Ieder levend wezen is samengesteld uit een subtiele mengeling van 5 elementen: water, hout, vuur, aarde en metaal. Ieder element wordt in evenwicht gehouden door twee vitale organen. De rol van deze organen overstijgt ruimschoots het fysiologisch of organisch functioneren.

Door de manier waarop voetreflexologie wordt toegepast, krijgt het lichaam een stimulans om een energetisch evenwicht op deze verschillende niveaus te bereiken.

[…] De mens is gebouwd naar het beeld van het heelal, samengesteld uit aarde (yin) en hemel (yang) en is bezield door de vijf elementen water, hout, vuur, aarde en metaal. Volgens het zelfde principe is de voet gemaakt naar het beeld van de mens, zoals een hologram dat het geheugen van alles in zich draagt. “ Mireille Meunier (vertaald)

5 éléments